HISTORYCZNA CHWILA NAD PISĄ

19 listopada  uczniowie naszej szkoły wybrali się nad rzekę Pisę, aby pożegnać stary most kolejowy z początku XX wieku.

Wydarzenie to wzbudziło wśród mieszkańców Pisza ogromne zainteresowanie. Były pamiątkowe zdjęcia i pytania związane z historią tego mostu.

20 listopada stary most kolejowy zastąpiła nowa konstrukcja. Na miejsce wydarzenia udali się #SuperKoderzy z kl. 5a, aby zapytać mieszkańców Pisza, co sądzą na temat nowego Żelaźniaka?

Efekty ich pracy będziemy mogli obejrzeć w reportażu przygotowanym podczas zajęć w ramach ścieżki Dziennikarze Przyszłości.