DZIEŃ NOWYCH TECHNOLOGII

13 lutego odbył się w naszej szkole Dzień Nowych Technologii. Przedsięwzięcie miało na celu popularyzację technologii informacyjno – komunikacyjnych, wykorzystywanych w codziennej pracy z uczniami w szkole i poza szkołą. Wzięli w nim udział uczniowie kl. 1a, 1b, 3a, rodzice oraz zaproszeni goście.

Spotkanie rozpoczęło się od pogadanki na temat zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. Następnie wszyscy uczestnicy udali się do sal, gdzie czekały na nich stanowiska, przy których można było programować w języku Scratch 2.0, pokonywać robotami wyznaczone trasy, stworzyć makietę dla Ozobotów, uczyć roboty grać różne melodie oraz sprawdzić jak działa zestaw mechatroniczny Makey Makey.

Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze i cieszyło się dużym zainteresowaniem dzieci.