Dzień Bezpiecznego Internetu – Działamy Razem!

Dziś w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu propagowaliśmy w naszej szkole działania na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Razem z klasą 1a wzięliśmy udział w warsztatach, podczas których oglądaliśmy filmy edukacyjne z serii Sieciaki i wykonywaliśmy animacje w programie Scratch Junior ukazujące zasady bezpiecznego Internetu.

Zorganizowaliśmy również konkurs plastyczny na plakat ukazujący problematykę bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni dla klas 1-3 oraz konkurs na ulotkę informacyjną o bezpieczeństwie w Internecie dla kl. 4-8 i 3 Gim.