Meldujemy wykonanie 5 zadań

W lutym udało nam się wykonać 5 zadań przewidzianych programem.

Oto nasza relacja