Malowanie na ekranie – własny blok bez parametrów; kwiatek

Uczniowie klasy piątej malowali na ekranie kwiatki, w początkowej fazie tworzyli własne bloki, nst stworzyli skrypty definiujące kwiatki.