Zmysły robota – poznajemy podstawowe czujniki

Dzisiejsze zajęcia rozpoczęły się od pogadanki na temat poprzednich zajęć, uczniowie przypominali sobie o czym rozmawiali podczas ostatniej lekcji oraz czym różnią się roboty od maszyn. Następnie nauczyciel wyjaśnił jaką rolę w robocie pełnią elementy elektroniczne oraz omówił podstawowe elementy Lofi Braina czyli „mózgu robota”. Kolejnym etapem było podłączenie przez uczniów czujników zgodnie z instrukcją nauczyciela. Przyłączyli oni przycisk, potencjometr, czujnik światła i czujnik odległości do Lofi Braina i rozpoczęła się lekcja interaktywna, którą uczniowie uruchomili na swoich komputerach. Po pogadance na temat mózgu człowieka uczniowie rozwiązali quiz o zmysłach ludzkich, następnie dopasowali poszczególne czujniki robotów do odpowiadających im ludzkich zmysłów.
SuperKoderzy już nie mogą się doczekać kolejnych zajęć na których uruchomia przyłączone czujniki.