Praca zespołowa – gra „tabliczka mnożenia”

Dnia 4 października nasi SuperKoderzy znów spotkali się aby doskonalić programowanie. Ich zadaniem było w podziale na zespoły dwuosobowe stworzyć grę  „Tabliczka Mnożenia”. Rozpoczęli od dodania duszka oraz tła. Następnie stworzyli skrypt który powodował iż losowane były dwie liczby z określonego przedziału, po czym trzeba było podać wynik mnożenia wylosowanych liczb. Zamieścili dźwięk i zmianę kostiumu duszka w zależności czy odpowiedź była prawidłowa czy nie. Następnie testowali stworzone przez siebie gry, poprawiając je aby działały poprawnie.

„Tabliczka mnożenia wcale nie musi być nudna” – słychać było wśród uczniów.