Jak udoskonalić nasze gry?

Na ostatnich już zajęciach z podstaw Scrach, które odbyły się 11 października uczniowie udoskonalali stworzone przez siebie gry. Utrwalali tym samym korzystanie ze zmiennych oraz  instrukcji warunkowych. Dodali do swoich skryptów punkty, które zmieniały się w zależności czy odpowiedź była dobra czy zła. Zmieniał się również rozmiar duszka przy każdej odpowiedzi oraz na zakończenie gry przy określonej licznie punktów pojawiało się inne tło.

SuperKoderzy czekają z niecierpliwością aż będą mogli skręcać Lofi Roboty. Zastanawiają się tym samym czy będą równie fajne jak mBoty.