Programowanie – sposób na łatwe obliczenia.

Na dzisiejszej lekcji nasze mBoty ”odpoczywały”, my natomiast budowaliśmy proste programy. Pierwszym etapem zajęć było zagranie w cztery gry zamieszczone w studiu #SuperKoderów, po jednej z dodawania i odejmowania ułamków, mnożenia i dzielenia liczb całkowitych,  pól figur i obwodów i zadań tekstowych. Po grach napisaliśmy program obliczający sumę, różnicę, iloczyn i iloraz liczb z góry podanych, następnie liczb losowo wybranych. Szybciutko poradziliśmy sobie z tym zadaniem. Kolejnym etapem była modyfikacja naszych programów tak aby wynik odejmowania był zawsze dodatni a wynik dzielenia był liczbą całkowitą. Na koniec z rozsypanki zbudowaliśmy skrypt dzięki któremu program pyta gracza o sumę dwóch liczb losowo wybranych.

Jesteśmy coraz lepszymi Koderami…