Zaczynamy kodowanie w Scratch

Zaczynamy!!! Pracę z programem #SuperKoderzy rozpoczęły się. Zrobiliśmy krótkie wprowadzenie i przypomnienie naszych wiadomości z programowania w Scratch. Dla uczniów klasy 5 programowanie obiektowe nie było tajemnicą, ale mogliśmy przypomnieć sobie wiele sposobów sterowania duszkiem czy interfejs. Zaraz po feriach zabieramy się do poważnej pracy, opracowywania pierwszych skryptów i przygotowywania się do obchodów DBI.

Lekcja 1

#SuperKoderzy  – działają w naszej szkole. Lekcja 1 – “Tylko dzieci zadają ważne pytania i naprawdę chcą się czegoś dowiedzieć”- Ryszard Kapuściński

content site