#Super101 2.0

Nasza szkoła ponownie zakwalifikowała się do udziału w Programie #SuperKoderzy. Otrzymaliśmy grant na zakup sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć w ramach wybranej ścieżki oraz profesjonalne szkolenie dla naszych nauczycieli, którzy będą te zajęcia prowadzić. W projekcie weźmie udział dziesięcioro wybranych uczniów z klas V i VI.

W obecnej edycji wybraliśmy ścieżkę „Dziennikarze przyszłości”, w której uczniowie wcielą się w prawdziwych dziennikarzy. Rozpoczną od wyboru tematów, nagrają materiał dźwiękowy, dokonają jego edycji i montażu, aby ostatecznie wykorzystać go do przygotowania animowanych podcastów. Podczas realizacji tej ścieżki dzieci rozwiną swoje umiejętności z zakresu programowania, a także edukacji medialnej i językowej.

Aby jak najlepiej przygotować się do czekających nas wyzwań, już we wrześniu zorganizowaliśmy cykl zajęć wprowadzających do Scratcha. Teraz już wiemy, co to jest duszek, scena, kostium i skrypt. Nauczyliśmy się wykorzystywać instrukcje warunkowe, pętle i zmienne. Samodzielnie napisaliśmy nawet proste gry.