Informujemy o działalności #Superkoderów w naszej szkole


W tym roku w naszej szkole działają #Superkoderzy. Aby nikt nie miał co do tego najmniejszych wątpliwości, uroczyście przybiliśmy tablicę informacyjną obok wejścia do budynku. Teraz dowie się o tym każdy rodzic, nauczyciel i uczeń. #Superkoderzy –to my!