W kwietniu nastąpiła dłuższa przerwa w naszych działaniach. Z tego względu zmodyfikowaliśmy pracę i w maju ograniczyliśmy liczbę grup i powstających gier do dwóch (przy udziale wszystkich uczestników projektu) oraz zwiększyliśmy częstotliwość spotkań.

W efekcie udało nam się osiągnąć cel – powstały dwie gry planszowe, których bohaterami są roboty, a twórcami nasi uczniowie.