Tworzenie gier w toku

Doskonalimy powstające gry. Mając już ich pełne zarysy, poszerzamy je jeszcze o nowe zadania i efekty, kontrolując reakcje m-botów.

W najbliższym czasie planujemy przygotować plansze do gier.