Pierwsze kroki w programie Scratch

Poznajemy podstawy Scratch’a.

Po zapoznaniu się z podstawowymi pojęciami i instrukcjami piszemy pierwsze samodzielne skrypty.