Programowanie – sposób na obliczenia ułamków, procentów …

W lutym i marcu na kolejnych lekcjach nasi uczestnicy programu Robo-matematycy zajęci byli programowaniem. Poznali sposoby stosowania bloczków Scratch-owych przy zapisywaniu liczb i działań matematycznych, losowo wybranych ułamków i procentów. Najbardziej byli zaciekawieni tym, jak mBot wyświetla różnego rodzaju znaki na swoim panelu wyświetlacza.

Powoli przed nami widać już perspektywę tworzenia właściwego programu – gry matematycznej ….