Kończymy składanie robotów pojazdów.

Podczas dzisiejszych zajęć uczniowie klasy 5 nadal pracowali przy składaniu swoich robotów….

Krok po kroku łączyli kolejne elementy zestawu.