Po programowaniu czas na zabawę!

Podczas dzisiejszych zajęć uczniowie wykorzystując telefony komórkowe i łączność bluetooth sterowali robotami, przemierzając tor przeszkód.