Dziękujemy :-)

Kończymy naszą przygodę z robotami Lofi. Przystąpiliśmy do Majsterkowiczów z ciekawością i dużym entuzjazmem. Nauczyliśmy się kodować w języku Scratch, z którym większość z nas zetknęła się po raz pierwszy. Założyliśmy konta na Scratchu i często wracamy do swoich animacji. Na zajęciach precyzyjnie i cierpliwie skręcaliśmy swoje roboty, instalowaliśmy czujniki, budowaliśmy program, aby sterować pojazdami. Oprócz czysto technicznych i manualnych czynności, podczas każdych zajęć musieliśmy wykazywać się umiejętnością logicznego myślenia i pomysłowością. Czasami nie było łatwo, ale wspólnie, metodą prób i błędów, pokonywaliśmy napotykane trudności. Nawet na przerwach wymienialiśmy zdania na temat konstruowania, programowania i sterowania robotami. Dzięki #SuperKoderom nie tylko poznaliśmy podstawy robotyki, ale również wiemy, że w zespole pracuje się lepiej. Dla niektórych z nas, ścieżka Majsterkowicze stała się prawdziwą pasją. Dziękujemy Fundacji Orange za możliwość udziału w programie #SuperKoderzy i firmie LOFI Robot za pomoc w realizacji projektu.