Tabliczka mnożenia przestała być straszna :-)

Nasze umiejętności programowania rosną z lekcji na lekcję.

Na ostatnich dwóch zajęciach

indywidualnie albo w parach tworzyliśmy grę Tabliczka mnożenia.

Na pewno przyda się na matematyce :-).

Nasza przygoda z kodowaniem w Scratchu kończy się,

ale na pewno nie opuścimy społeczności Sctracha

i będziemy doskonalić swoje umiejętności.

.