Podsumowanie pierwszych miesięcy

Na zajęciach za pomocą programowania i małych robotów- ozobotów poznawaliśmy Polskę. Uporządkowaliśmy najważniejsze informację na temat położenia geograficznego Polski, również w Europie. Uczniowie utrwalali rozpoznawanie konturu mapy Polski i wskazywania 4 głównych kierunków świata. Poznawaliśmy państwa z nami sąsiadujące oraz dzieci dowiedziały się, że można zaprogramować roboty poprzez graficzny kod – wykorzystaliśmy do tego Ozoboty. Programowaliśmy trasę najdłuższych rzek Polski. Uroczyście obchodziliśmy 100-lecie odzyskania niepodległości.

Po pierwszych miesiącach nasze umiejętności są zdecydowanie większe.