“Zmysły” robota

Ludzkie zmysły, jak węch, wzrok, smak i dotyk przeglądaj się na “zmysły” robota, za które odpowiadają odpowiednie czujniki.

Okazuje się, że robot też może “czuć” i o tym dowiedzieliśmy się zapoznając się z możliwościami naszych LOFI robotów.