Prezentacja podcastu

W czasie ostatnich zajęć zaprezentowano stworzony podcast i razem ze wszystkimi omówiono sposób jego stworzenia posługując się narzędziami do obróbki audio oraz programem Scratch.

Całość wyszła bardzo dobrze i na pewno będzie to świetna nauka na przyszłość w korzystaniu z multimediów.