Lekcja 4 w klasie pierwszej SPP

Starsi koledzy naszych SuperKoderów, uczniowie klasy I ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy wzięli na warsztat temat polskich rzek. Na początek samodzielnie przeczytali wiersz Jana Brzechwy “Kłótnia rzek”. Wyszukali i podkreślili wszystkie występujące w wierszu nazwy rzek i zapisali je w zeszycie. Potem na mapie odszukali największe rzeki i próbowali odczytać przez które miasta one przepływają. W dalszej części korzystając z  otrzymanej karty pracy z konturem mapy Polski i zaznaczonymi miastami, uczniowie musieli ustalić co łączy te miasta. Odpowiedź była szybka – “Przez te miasta przepływa Wisła!”. Pisakiem połączyli punkty i ustalili, gdzie jest źródło, a gdzie ujście Wisły. Najtrudniejszym zadaniem było narysowanie kodów dla Ozobota. Okazało się, że zadania realizowane przez kolegów z klasy VI wcale nie są takie łatwe!