Lutowe spotkania #SuperKoderów

W feryjnym miesiącu lutym Majsterkowicze spotkali się dwa razy z swoimi robotami. Na pierwszych zajęciach uczyli się sterować robotem z komputera. Testowali podstawowe bloki kontrolujące działanie sterownika LOFI Brain oraz stosowali podstawowe pojęcia: funkcja, parametr, zmienna…#SuperKoderzy sterowali kołami pojazdu, dynamicznie sterowali prędkością silnika, odczytywali dane z czujników, sterowali wyjściami i głośnikiem-buzzerem. Na kolejnym spotkaniu sterowaliśmy robotami przy pomocy klawiatury a następnie odbył się fascynujący wyścig robotów…Zabawa z naszymi drewnianymi zmechanizowanymi kompanami była jak zwykle wspaniała…Teraz przed nami rozbudowa robota aby mógł podążać za światłem.