Młodzi patrioci. Jak długie i piękne są polskie rzeki?

Na dzisiejszych zajęcia rozmawialiśmy o znaczeniu rzek w życiu człowieka i przyrody. Przypomnieliśmy sobie główne kierunki geograficzne oraz znaczenie zwrotów źródło i ujście rzeki. Pracowaliśmy z mapą Polski i Ozobotami, programując trasę głównej rzeki Polski.