Poznajemy roboty i piszemy pierwsze komendy

Zaraz po dostarczeniu robotów ochotnicy zostali po lekcjach, aby pod okiem nauczyciela składać roboty, co okazało się całkiem przyjemne i było praktyczną lekcją techniki.

Klasa szósta, kiedy zobaczyła roboty od razu się w nich zakochała. Pierwszą lekcję poświęciliśmy głównie budowie robota, jego ruchowi i światłom. Uczniowie musieli tak zaprogramować roboty, aby wykonały określone zadania. Językiem programowania był oczywiście angielski , ale nie stanowiło to dla uczniów żadnego problemu. Klasa szósta czeka z niecierpliwoscią na następna lekcję z robotami