Budowanie Lofi

Nie było łatwo i dlatego budowanie Lofi zajęło nam kilka lekcji w październiku i listopadzie. Na pracę z Lofi możemy wykorzystywać wtorek i piątek (w czasie lekcji), ale zdarza się, że z powodu realizacji planu imprez szkolnych lub konkursów, których w listopadzie i grudniu jest dużo, zajęcia nie zawsze mogły się odbyć. Z tych powodów instalacją oprogramowania dla Lofi zajęliśmy się dopiero 27 listopada, a 4 grudnia przeprowadziliśmy lekcję interaktywną z Lofi. Tydzień później czyli 11 grudnia sterowaliśmy Lofi z aplikacji na smartfonie.