Styczeń 2019 rok

W styczniu kontynuowaliśmy zajęcia.
Uczniowie opowiedzieli legendę o powstaniu Gniezna. Za pomocą aplikacji Gniezno 3D (Muzeum Początków Państwa Polskiego) odbyli wirtualny spacer po pradawnym gnieźnieńskim grodzie. Rozmawialiśmy o najważniejszych budowlach osady. Składaliśmy model katedry, który okazał się dosyć trudny do wykonania przez uczestników zajęć. Zwieńczeniem działań dzieci była makieta grodu i trasa z kodami dla Ozobota. Roboty startowały z podgrodzia, na chwilę zatrzymywały się i zwiedzały katedrę, kończyły swoją trasę przy siedzibie księcia.

Po pierwszej stolicy Polski przyszedł czas na Kraków. Zaczęliśmy od krótkiego przypomnienia legendy o SMOKU WAWELSKIM. W programie Scratch uczniowie stworzyli labirynt, po którym przeszedł Szewczyk i dotarł do smoka, podrzucił mu skórę owcy. A potem uczniowie wysłuchali hejnału mariackiego i sczytywali kody QR. Odkodowali informacje o najważniejszych miejscach w Krakowie i wypełniali kart pracy o zabytkach drugiej stolicy Polski.