Luty 2019 rok

Utrwaliliśmy wiadomości o Krakowie. Uczestnicy zajęć wybrali trzy atrakcje turystyczne Krakowa i w programie Scratch tworzyli skrypty. Finałem pracy był krótki quiz o zabytkach Krakowa (Wawel, Bazylika Mariacka, Sukiennice, Stary Rynek i Sukiennice, Pomnik Adama Mickiewicza). Uczniowie rozwiązywali quizy wykonane przez kolegów. Na koniec tworzyli program w dydaktycznym środowisku programowania Baltie. Zadaniem było wyczarowanie zamku i ogrodu.