Pierwsze zajęcia

8 października odbyła się pierwsza lekcja pt. “Mapa Polski i kierunki świata”. Uczniowie zapoznali się tematyką projektu. Poznali najważniejsze informacje na temat położenia geograficznego Polski w Europie, wskazywali główne kierunki świata oraz kodowali  trasy postaci na macie. Na kolejnych zajęciach poznawali sąsiadów Polski, wskazywali na mapie Polskę i jej sąsiadów.

Pracowaliśmy w dydaktycznym środowisku programowania w programie Scratch i utworzyliśmy interaktywną mapę Polski. Pod koniec zajęć każdy uczestnik prezentował stworzoną animację.