Jak to z robotem jest… czyli rzecz o zmysłach i nie tylko

Roboty zbudowane czas na ich poznanie i zrozumienie ich działania. Do dzieła… znaczy do laptopów. Kolejne zajęcia poświęciliśmy na poznanie istoty działania czujników w robocie jako modułów dających mu możliwość odbierania sygnałów z otoczenia. Do tych zajęć wykorzystaliśmy lekcję interaktywną. Na zajęciach przetestowaliśmy działanie i wykorzystanie czterech czujników: przycisku, potencjometru, czujnika światła i czujnika odległości. Wszystkie zadania wykonaliśmy z zaciekawieniem i dość szybko. Dzięki zadaniom na lekcji powiązaliśmy zmysły człowieka z czujnikami robota, które możemy do niego podłączyć. Poznaliśmy też wykorzystanie czujników do zadań, które możemy postawić robotowi. A to będzie zapewne bardzo interesujące…

Drugą godzinę zajęć poświęciliśmy na sterowanie i testowanie reakcji robotów na nasze polecenia. Do komunikacji z robotem wykorzystaliśmy szkolne tablety. Nasz nauczyciel zainstalował nam niezbędne oprogramowanie: LOFI Blocks i LOFI Control – nam pozostało połączyć się z robotami, które są naszym dziełem, poprzez moduł Bluetooth. Zadanie okazało się proste i szybko skomunikowaliśmy się z nimi. Naukę sterowania zaczęliśmy od poznania podstawowych bloków kontrolujących działanie sterownika Lofi Brain w aplikacji Lofi Blocks. Szybko opanowaliśmy sterowanie silnikami – ich kierunkiem obrotu i mocą/prędkością obrotową. Wykorzystując aplikację i tworząc skrypty nauczyliśmy się sterować robotem tak aby jeździł do przodu i do tyłu, w lewo i w prawo oraz po łuku. Przy okazji wymyśliliśmy zadania do rywalizacji grupowej: tor przeszkód i labirynt.