„Scratch-day#SuperKoderów”

„Scratch-day#SuperKoderów” – czyli Ogólnopolski Program Edukacyjny Fundacji Orange  w SOSW

 

20 marca 2019 r., w ramach Ogólnopolskiego Programu Eudukacyjnego Fundacji Orange, w szkle podstawowej odbył się Scratch-day#SuperKoderów”. Uczniowie z klas V i VI nagrali film, w którym zaprosili na zajęcia swoich rodziców. Kluczowym punktem spotkania była zamiana ról – tym razem to podopieczni wprowadzali dorosłych w tajniki programowania.

Pierwsza część szkolenia polegała na zaprezentowaniu uczestnikom aplikacji Scratch oraz przekazaniu im wiadomości na temat jej interfejsu i funkcjonalności. Rodzice i opiekunowie dowiedzieli się od swych pociech, co to jest duszek, scena, kostium i skrypt,  poznali także trzy tryby pracy mBotów – zdalne sterowanie, unikanie przeszkód, śledzenie linii. Dużo emocji i radości dostarczyła wszystkim stworzona wcześniej przez dzieci gra sprawdzająca znajomość tabliczki mnożenia oraz ćwiczenie, w którym słuchacze mieli szansę sami sterować i jeździć mBotami. Ostatnim punktem programu był kolejny innowacyjny projekt naszych młodych organizatorów –  gra planszowa oparta na zadaniach zakodowanych w aplikacji mBlock i wykorzystująca mBota jako „Pionek.

Na zakończenie dzieci oceniły pracę swoich rodziców i wręczyły im certyfikaty ukończenia szkolenia. Wszyscy spisali się na medal! Przyjemnie było obserwować uśmiechnięte twarze wszystkich uczestników spotkania.

Marta Szewc, Monika Zagała