Polskie legendy w aplikacji ScratchJr

Za nami kolejne zajęcia o polskich legendach związanych z Gnieznem, Krakowem i Warszawą.  Umiemy już odkodować położenie i odczytać współrzędne symboli pochodzących z poznanych legend.
Dzisiaj nasi #superkoderzy testowali swoje umiejętności przy tworzeniu skryptów w aplikacji ScratchJr związanych z wybraną legendą.  Bardzo nas cieszyły efekty pracy.