Pierwsza stolica Polski

Dzisiejsze zajęcia poświęcone były pierwszej stolicy Polski – Gnieznowi. Zapoznaliśmy się z najważniejszymi miejscami i ramami czasowymi, kiedy to miasto pełniło rolę najważniejszego ośrodka w Polsce. Potrafimy również wymienić wszystkie dotychczasowe stolice Polski i wskazać je na mapie.
Z dużym zaangażowaniem kodowaliśmy nazwę pierwszej stolicy Polski za pomocą „szyfru Cezara” i „szyfru harcerskiego”. Umiejscawialiśmy również na mapie położenie Gniezna, posługując się kierunkami: północ, południe, wschód, zachód.
Z wielką radością czekamy na kolejne zajęcia.