Rozpoczynamy podróż po Polsce

Dzisiaj nasi #Superkoderzy rozpoczęli prodróż po Polsce. Na zajęciach uczniowie uporządkowali sobie najważniejsze informacje nt. położenia geograficznego Polski w Europie. Uczestnicy projektu utrwalili kontury mapy Polski i umiejętność wskazywania czterech głównych kierunków geograficznych na mapie. W tym celu korzystaliśmy między innymi z interaktywnych ćwiczeń na platformie learninnapps.org, plansz do kodowania. Zajęcia zakończyliśmy aktywnością ruchową na macie polegającą na kodowaniu drogi do wskazanych kierunków.