Pierwszy skrypt w scratch

Uczniowie z wielkim zaangażowaniem pracują na lekcji. Na wcześniejszych zajęciach utworzyli swoją pierwszą animację. Teraz dodają do niej nowe skrypty i dźwięk. Posługują się różnymi bloczkami z biblioteki. Potrafią zmienić tło i edytować duszki. Potrafią utworzyć instrukcję warunkową.

Pierwsza lekcja:)

Uczniowie z zaciekawieniem rozpoczynają zajęcia z programowania. Na pierwszych zajęciach zapoznali się z aplikacją Scratch, jej interfejs i funkcjonalności. Poznali pojęcia duszek, scena, skrypt czy kostium

content site