Składamy roboty!

Podczas zajęć uczniowie montują elementy konstrukcyjne robotów i osadzają w nich silniki, czujniki i sterowniki…