Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jerzego Kukuczki

Rybnik

Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jerzego Kukuczki w Rybniku założona została w 1993 roku przez Stowarzyszenie Oświatowe „Rodzice – Dzieciom”. Jest placówką niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Obecnie jej siedzibą jest budynek przy ulicy Św. Józefa 30 w Rybniku, położony w centrum miasta. Sąsiedztwo lasu umożliwia bliski kontakt z przyrodą, dostęp do ścieżek rekreacyjnych i dydaktycznych. Patronem szkoły jest Jerzy Kukuczka polski taternik, alpinista i himalaista. Jako drugi człowiek na Ziemi zdobył Koronę Himalajów i Karakorum – wszystkie 14 głównych szczytów o wysokości ponad 8 tysięcy metrów. Uznawany jest za jednego z najwybitniejszych himalaistów XX wieku.

Szkola

Realizujemy program: Dziennikarze przyszłości

Gabriela Kozaczko

Aktualności:

9 marca 2018 | Rybnik | Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jerzego Kukuczki

Dziennikarze przyszłości – początki

9 marca 2018 | Rybnik | Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jerzego Kukuczki

Dziennikarze przyszłości

16 stycznia 2018 | Rybnik | Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jerzego Kukuczki

Super Sprytni Pomysłowi dziennikarze w akcji…

Czy Mikołaj był uczniem naszej szkoły?

Siedemnaścioro szóstoklasistów chętnych do podejmowania trudów pracy dziennikarskiej w najbliższej przyszłości postawi parę ważnych pytań i spróbuje znaleźć wyczerpujące odpowiedzi np.: Czy Mikołaj był uczniem naszej szkoły?

Czytaj dalej