Mimo trudności – nie poddajemy się :)

Podczas kwietniowych spotkań uczniowie nauczyli się przenosić pliki dźwiękowe i obrazy z telefonów na komputer i to okazało się największym wyzwaniem. Omówiliśmy również warunki, w których będą przeprowadzane wywiady. Pandemia zmusiła koderów do kontaktu z bohaterami w bardzo nietypowy sposób: on-line.

Łączyliśmy dźwięki w audacity i eksportowaliśmy do scratcha. Zaczęła się bardzo drobiazgowa praca z materiałem zebranym na wywiadach. Teraz trenujemy przede wszystkim wytrwałość i cierpliwość podczas obsługi programów 🙂 Nie poddajemy się!