Reportaży ciąg dalszy…

Kolejne spotkanie z uczestnikami projektu miało formę pracy zdalnej i odbyło się na platformie TEAMS. Głównym celem lekcji było poznanie cech reportażu i jego gatunków. Uczniowie mieli okazję obejrzeć materiał filmowy obrazujący różne typy reportażu, skupione wokół człowieka, miejsca, wydarzenia.

Po obejrzeniu udostępnionych materiałów wspólnie analizowaliśmy ich treść i formę przekazu. Uczniowie określali tematy reportaży, ich atrakcyjność na podstawie użytych środków: tradycyjnych lub niestandardowych, zastanawiali się nad rolą dziennikarza skupionego na faktach, nie opiniach. We wszystkich materiałach uczniowie zwrócili uwagę na wprowadzone wywiady, które świadczyły o obiektywnej relacji. Za ciekawe w reportażach uczniowie uznali zbliżenia kamery na element krajobrazu lub postaci oraz dobrze dobrane elementy muzyczne.

Tę część lekcji zakończyliśmy odpowiedzią na pytanie: „Po co powstają reportaże?”

Następne spotkanie zaczniemy od zebranie pomysłów na ciekawy reportaż.