Stolice Polski

Klasa 7 utrwalała, a klasa 4 poznawała dzieje stolic Polski.