Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pucku

Puck

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pucku jest placówką dla dzieci  i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym  lub głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem.
Dla wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim prowadzone są zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.
Ośrodek zapewnia diagnozę, naukę, opiekę, wychowanie i specjalistyczną terapię na wszystkich etapach edukacyjnych.

Realizujemy program: Młodzi patrioci