Superkoderzy na wycieczce w Świecie Techniki

21 listopada Suprkoderzy wyjechali na wycieczkę do Wielkiego Świata Techniki w Czechach. Była to wycieczka pełna wrażeń oraz nowych doświadczeń.