20 września 2017 r. – Pierwszy skrypt

Na dzisiejszych zajęciach jest już nas siedemnaścioro. Spotkanie rozpoczęliśmy od przypomnienia – jak poruszać się na platformie https://scratch.mit.edu. Kontynuowaliśmy pracę z animacją stworzoną na poprzednich zajęciach. Dużo frajdy dały nam animacja tła, pierwsze instrukcje warunkowe i świadomość, że tworzymy coraz bardziej rozbudowane skrypty.