Bolesław Chrobry - pierwszy król Polski

Nasi SuperKoderzy w styczniu pracowali nad przygotowaniem quizów w aplikacji Scratch dotyczących życia i panowania Bolesława Chrobrego - pierwszego króla Polski. Quizy dotyczyły znajomości ważnych dat z tego okresu. Swoją pracę rozpoczęli od przygotowania nowych "duszków" zawierających daty i fakty z czasów Bolesława Chrobrego. Powstało 8 quizów. Oto niektóre z nich: