Otrzymaliśmy grant!

W ramach programu szkoła otrzymała grant na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć w ramach ścieżki Cyfrowi DJ. Kwota dotacji  to 3000 złotych. Za tą kwotę zakupiono: Huby USB, płytki Makey Makey, klej na gorąco, Bum Bum Rurki. Teraz tylko korzystać:)