Doskonalimy Scratch'a

W cyklu ostatnich zajęć doskonaliliśmy nasze umiejętności w posługiwaniu się Scratch'em. Oprócz scenariuszowej tabliczki mnożenia powstała również animacja ze Świętym Mikolajem.