Słoneczko nasze

Poznaliśmy już kolejne źródło energii odnawialnej jakim jest słońce. Nauczyliśmy się korzystać z gnomonów, poznaliśmy strefy klimatyczne i ich charakter. Dzięki modelowi energii odnawialnych wiemy, jak działa solar oraz duże instalacje fotowoltaiczne.