Scratch - rozwijamy nasze gry.

Na pierwszych listopadowych zajęciach uczniowie modyfikowali utworzone przez siebie gry - tabliczka mnożenie. Uczniowie umieścili w swoich grach licznik zdobytych punktów i oraz efekty dźwiękowe po uzyskaniu określonej liczby punktów. W ten sposób uczniowie doskonalili umiejętność korzystania z instrukcji warunkowych i zmiennych.
Na pozostałych dwóch zajęciach uczniowie wykonywali w grupach grę w scratchu z wykorzystaniem poruszania się za pomocą strzałek oraz używając zmiennej z licznikiem punktów.